Sociaal huurbesluit

 
OCMW's en gemeenten die van Vlaanderen (in het kader van de Vlaamse Wooncode) subsidies krijgen voor het realiseren van sociale huurwoningen, moeten bij de verhuur van deze woongelegenheden het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007  toepassen. Een aantal bepalingen van dit besluit worden geconcretiseerd door het ministerieel besluit van 21 december 2007.
 
Het sociaal huurbesluit trad in werking op 1 januari 2008 en is een uniform huurbesluit, wat wil zeggen dat het door alle sociale verhuurders moet toegepast worden, ook door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren.
 
Tot nader order dienen de lokale besturen de huurprijs echter nog te berekenen volgens het oude sociaal huurbesluit van 29 september 1994.